BRONCHIMAX Nedir ?

Bronchimax, bağışıklık, solunum ve sindirim sistemlerini destekleyen ve hibrit olmayan bitkilerden elde edilerek stabilitesi sağlanmış, standardize edilmiş mükemmel bitki ekstratları formülasyonudur.

İçeriğinde ; Echinacea purpurea,Tussilago farfara, Eucalyptus globulus, Pimpinella anisum bitkilerinin ekstratları bulunmaktadır.

Bilindiği gibi ekstrat , bitkinin esansiyel yağları dahil tüm içeriğinin, özlerinin elde edilmiş halidir.Bronchimax dahil tüm ürünlerimiz soğuk ekstraksiyon yöntemi ile elde edilmektedir.

Bunun önemi sıcak uygulamalı yöntemlerde bitki içeriğinin hassas ve değerli bir takım maddelerinin oluşabilecek olası kayıplarının önüne geçilerek, bitki içeriğinin kayba uğramadan elde edilebilmesidir.

Bitki esansiyel yağları içeren ürünler ise damıtma yöntemleriyle bitkilerin sadece yağlarının elde edilmesi ve tüm dünyada ticari dolaşımı olan bu esansiyel yağların belirli oranlarda karıştırılarak formüle edildiği ürünlerdir.

BRONCHIMAX Nasıl çalışır ?

Bronchimax, içeriğindeki Echinacea purpurea üzerinde 550 den fazla bilimsel çalışma yürütülmüş ve hala yürütülmekte olan bağışıklık sistemini destekleyici bitkinin esktratını içerir.Bu nedenle bağışıklık sistemine sistemik etkide bulunarak aktive eder, güçlendirir.

Aynı zamanda içeriğindeki Tussilago farfara ve Eucalyptus globulus bitkilerinin ekstratları, Bronchimax a güçlü ve etkin bir ekspektoran-mukolitik özellikler kazandırır.Bronchimax bu özelliğinden dolayı hava keseleri-akciğer lerin sağlıklı ve temiz kalmasını ve dolayısıyla hava keseleri-akciğer kapasitesinden maksimum faydalanılmasını sağlar.

Ayrıca solunum yolarında mukozal korumayı destekleyerek, kümeste yüksek oranda amonyak solunması ,toz vb nedenlerin, solunum yollarını tahriş etmesini engeller.Bu mukozal koruma, solunum yollarında olası tahrişler vasıtasıyla oluşabilecek kontaminasyonları minimize eder.

Bronchimax, içeriğindeki Pimpinella anisum vasıtasıyla karminatif özellikler gösterir.Barsakta gaz oluşumlarını engeller, iştahı arttırır yemden yararlanmayı iyileştirir.

BRONCHIMAX Broiler sektöründe neden kullanılmalıdır ?

Bilindiği gibi Broiler ler hızlı gelişim ve et verimi yönünden ıslah edilmiş genetik materyallerdir.Kırk (40) gün gibi bir kısa süre de,yumurtadan çıkış ağırlıklarının yaklaşık kırk(40) katına ulaşabilirler.Bu kadar hızlı büyüme ve gelişme yönünde elde edilmiş genetik materyallerde doğal olarak bazı genetik özellikler de kayba uğramaktadır.Bağışıklık sisteminin yeterince gelişememesi, vücut direncinin düşüklüğü, çevresel faktörlerdeki değişimlere yüksek hassasiyet, kas ve iskelet sistemindeki hızlı gelişime nispi oranda , solunum sisteminin ve kalp-dolaşım sisteminin yeterince gelişememesi söz konusudur.

Broiler civcivler ; Yem, Damızlık ebeveyn kümesleri, kuluçkahane gibi tamamen her türlü denetim ve kontrolün sağlandığı alanlara kıyasla, her biri farklı koşullar taşıyan kümeslerde , farklı çevresel faktörlere maruz kalarak ve eğitim-bilinç seviyesi yeterince yüksek olmayan yetiştiricilerce yetiştirilmek gibi bir entegre üretim-fason üretim gerçekliği ile karşı karşıyadırlar.

İşte bu noktada yukarıda bahsettiğimiz genetik zafiyetler (bağışıklık,solunum ve kalp-dolaşım sistemlerinin yeterince gelişememesi), management hatalarının da tetiklemesiyle broiler üretim sürecinde başta solunum problemleri olmak üzere verim kayıplarına yola açan hastalıkların önünü açmaktadır.

Hot aşı uygulamaları, management hataları,kontaminasyonlar,hastalık suşlarının patajonitesi vb vb karşımıza sekonder sebepler olarak çıkmaktadır.Primer sebep ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi genetik materyalin yetersizliğidir.

Bronchimax, Bağışıklık sistemini ve Solunum sistemini destekleyen bir yaklaşım sunmaktadır.Bir başka ürünümüz olan ve yine bitki ekstratlarından oluşan Kalp ve dolaşım sistemini destekleyici CARDIOMAX ile birlikte kullanılması ise Broiler in genetik yetersizlikleri desteklenerek güçlendirilmekte ve sekonder sebeplerin Broilerler üzerine olan etkileri absorbe edilebilmektedir.

Bonchimax ve Cardiomax , birlikte kullanıldığında mükemmel etkiler ve sinerji ortaya çıkmaktadır.Ayrıca bitki ekstratları olmaları, geri çekme sürelerinin ve ette kalıntı risklerinin olmaması, hem sorunsuz üretimi , hem de sağlıklı ve güvenli et üretimini sağlamaktadır.

Ayrıca ürünlerimizin içerdiği bitkilerden gelen yüksek antioksidan içerikleri etin içerdiği antioksidan seviyesine katkı sunarak elde edilen sanayi tipi tavuk etini diğer ürünlerden farklılaştırmaktadır.

Güçlü bağışıklık sistemi ve vücut direnci ve de sağlıklı solunum sistemi, hayvanların hastalıklara mukavemetlerini arttırarak, hastalıklara yakalanma risklerini minimize eder ve gereksiz yere antibiyotik kullanımını engelleyerek tedavinin doğuracağı riskleri ve yüksek masrafları da en aza indirecektir.

Sağlıklı ve işlevli bir solunum sistemi daha fazla oksijen alımını ve oksijenden maksimum yararlanımı beraberinde getirecek ve iştahla tüketilen yemlerin zengin içeriklerinden ve enerjisinden , oksijenin enerji metabolizmasındaki olmazsa olmaz rolü gereği yemden yararlanımı maksimuma çıkartacak ve daha iyi FCR değerleri ortaya çıkacaktır.

İşte tüm bu nedenlerden ötürü ; Bronchimax ve Cardiomax, broiler yetiştiriciliğinde olmazsa olmaz ürünlerdir demek, iddiası yüksek bir söylem olmayacaktır.

BRONCHIMAX Damızlıklarda neden kullanılmalıdır ?

Bronchimax, içeriğindeki Echinacea purpurea bitkisin ekstratının özelliklerinden ötürü bağışıklık sistemini aktive eden, destekleyen ve sisteme dolaylı değil doğrudan sistemik etki eden bir üründür.

Bu bitki ile ilgili 550 den fazla bağışıklık sistemi üzerine etkilerini içeren çalışmalar mevcuttur.Ayrıca İstanbul Üniversitesi Veterinerlik fakültesinde, şirketimizin inisiyatifinin dışında bir doktora çalışması, Bronchimax ın gerek ebeveynler de gerekse yavrularda bağışıklık sistemi üzerine etkilerini araştıran ve piyasada kendini bu alanda kanıtlamış enjektabıl bir ürünle mukayeseli olarak yapılmıştır. Ve sonuçlar oral yolla alınan ve tamamen bitkisel doğal bir ürün olan Bronchimax lehine şaşırtıcı neticeler vermiştir.Bu konuda ki çalışma PubMed de yakın zamanda yayımlanacaktır ve biz de şirketimizin web sitesinden bu çalışmanın sonuçlarını sektörümüze sunacağız.

Gerek Bronchimax ın manueline gerekse bahse konu çalışmanın sonuçlarına ve de damızlık saha da kullanımlarının sonuçlarından hareketle, Bronchimax ın damızlık ebeveynlerde kullanımı, hem sürünüzün hem de elde edilecek civcivlerinizin daha güçlü bir bağışıklık sistemi ne sahip olmalarını sağlayacaktır.Böylelikle broiler saha da civcivleriniz hastalıklara karşı daha mukavemetli olması sebebiyle daha fazla tercih edilecektir.

BRONCHIMAX Hangi durumlarda, hangi dozda ve nasıl kullanılmalıdır ?

Bronchimax, koruyucu amaçla hastalıklara yakalanma riskini minimize etmek, bağışıklık ve solunum sistemlerini desteklemek amacıyla veya enfeksiyon durumlarında antibiyotik tedavisini desteklemek, oluşan eksulatın havakeseleri-akciğerler den ekspektoran-mukolitik özelliğinden faydalanılarak dışarıya atılmasını kolaylaştırıp, antibiyotiklerin dokulara daha iyi penetre olmasını sağlayarak daha etkin bir tedavi ve maksimum faydayı sağlatmak ve de enfeksiyon nedeniyle baskılanan bağışıklık sistemini sekonder enfeksiyonlara karşı aktive etmek, baskılanan iştah mekanizmasını tetikleyerek vücut direncini arttırarak hayvanın nekahat dönemini kısaltıp daha hızlı toparlanmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Koruyucu amaçla kullanımında 1 ton Canlı Ağırlığa 100 ml dozunda civcivlerin ilk günlerinden itibaren haftada 3 gün, gün aşırı 12 saatlik içme suyu ile verilir.

Enfeksiyon durumlarında,antibiyotik tedavisini destekleyici şurup olarak tedavi süresince 1 ton Canlı Ağırlığa 100 ml dozunda, her gün 12 saatlik içme suyu ile verilir.

Enfeksiyon tedavisi sonrasında, koruyucu amaçla Bronchimax kullanımına koruma dozu ile haftada 3 gün şeklinde devam etmek, bağışıklık sistemine olan etkilerinden ötürü re-enfeksiyon riskini minimize edecektir.

BRONCHIMAX Diğer Solunum Sistemi Destekleyicilerden Farkı Nedir ?

Bronchimax , en basit anlatımla klasik ekspektoran-mukolitik özellikler gösteren, esansiyel yağlar içeren solunum sistemi destekleyici –nefes açıcı bir ürün değildir.Bu kategorideki solunum sistemi destekleyici ürünlerden en önemli farkı , bağışıklık sistemi üzerine olan sistemik etkisi nedeniyle doğrudan bağışıklığı aktive etmesidir.

Bronchimax, enfeksiyon risklerini minimize eden, iştahı açan,daha fonksiyonel bir solunum sistemi ile daha fazla oksijen alımını sağlayan ve ilerleyen yaşta kilo artışı ile birlikte dokuların ihtiyacı olan oksijenin karşılanmasını ve de dolayısıyla yemin enerjisinden maksimum faydalanılmasını birleştiren mükemmel bir bitki ekstratları formülasyonudur.